Audyty i kontrole

KONTROLE

I. Prowadzone przez Urząd Miasta Włocławek:

ROK 2015

1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Urząd Miasta Włocławek.
Zakres kontroli: Zakres realizacji obowiązku zamieszczania na stronie internetowej BIP jednostki organizacyjnej treści wymaganych przepisami ustawy z dn. 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli: 26.06.2015r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

ROK 2016

1.

Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Urząd Miasta Włocławek.
Zakres kontroli: Kontrola gospodarki finansowej
Okres objęty kontrolą: Od 2013, 2014, 2015, 2016 r. /pierwsze półrocze/
Termin kontroli: 19.09.2016 r. – 04.10.2016 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

ROK 2017

Brak kontroli

 

II. Prowadzone przez zewnętrzne podmioty: 

ROK 2015

1.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydział kontroli Płatników Składek w Toruniu
Zakres kontroli:
– Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do pobierania których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
– Ustalanie uprawnień do świadczeń i ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
– Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
– Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Okres objęty kontrolą: Od 01/2012 do 12/2014
Termin kontroli:
20.04.2015r.
23.04.2015r.
24.04.2015r.
27.04.2015r.
30.04.2015
04.05.2015r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.

2.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli:
Stosowanie metod wychowawczych oraz kontaktów z najbliższymi:
– dokumenty i procedury związane ze stosowaniem metod wychowawczych
– procedury związane z kontaktami wychowanków z najbliższymi,
– protokolarz Rady Pedagogicznej
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli:
17.06.2015r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.

3.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia oraz przestrzegania wymagań określonych w art.5 ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli:
02-03.12.2015r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.

4.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca wykonanie pkt 2 i 3 decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nr 1028/10 z 20.12.2010 r.
Okres objęty kontrolą: Stan bieżący
Termin kontroli:
02.12.2015r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.

5.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły oraz ocena stanu sanitarnego internatu. Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z d. 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zgodnie z art. 83 USO z dn. 7.09.1991 z późn. zm.
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli:
02.12.2015r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.

6.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Sąd Okręgowy we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrolą objęto:
– legalność umieszczania i przebywania nieletnich w placówce oraz ich zwalnianie,
– prawidłowość stosowania metod i środków oddziaływania oraz ich skuteczność,
– przestrzeganie praw i obowiązków nieletnich,
– prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczących wychowanków,
– przestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny,
– udział nieletnich w zajęciach kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych,
– warunki bytowe i sanitarne oraz zapewnienie opieki zdrowotnej,
– udzielanie wychowankom opuszczającym pomocy zgodnie z przepisami,
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli: Rok 2015
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.

7.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom przebywającym na terenie placówki.
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli: 29.12.2015r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

ROK 2016

1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, żywności i żywienia
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli: 30.06.2016r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

2.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Rzecznik Praw Dziecka
Zakres kontroli: Badanie stanu przestrzegania praw dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli: 15-17 06. 2016 r.

3.

Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Edukacji UM Włocławek
Zakres kontroli: kontrola SIO w zakresie przekazywanych danych
Okres objęty kontrolą: rok 2016
Termin kontroli: 23-24. 11. 2016r.

4.

Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego szkoły i internatu
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli: 07. 12. 2016r.

5.

Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: kontrola w zakresie stanu przestrzegania praw dziecka w placówce
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli: 13.12.2016r.
Dokumentacja i przebieg kontroli:
Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

6.

Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku
Zakres kontroli:
– legalność umieszczania i przebywania nieletnich w placówce i ich zwalnianie,
– prawidłowość stosowania metod i środków oddziaływania oraz ich skuteczność,
– przestrzeganie praw i obowiązków nieletnich,
– prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczących wychowanków,
– przestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny,
– udział nieletnich w zajęciach kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych,
– warunki bytowe i sanitarne oraz zapewnienie opieki zdrowotnej,
– udzielanie wychowankom opuszczającym placówkę pomocy zgodnie z przepisami
Okres objęty kontrolą: rok 2016.
Termin kontroli: 22.12.2016r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

ROK 2017

1.

Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Edukacji UM Włocławek
Zakres kontroli: Kontrola do oceny pracy dyrektora
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli: 20.02.2017r.
Dokumentacja i przebieg kontroli:
Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

2.

Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, żywności i żywienia
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli: 12.05.2017r.
Dokumentacja i przebieg kontroli:
Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

3.

Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
Zakres kontroli: Kontrola danych przekazywanych do SIO
Okres objęty kontrolą: Lata 2013 i 2014
Termin kontroli:  18 – 21.09.2017r.
Dokumentacja i przebieg kontroli:
Dokumentacja z przebiegu kontroli znajdzie się w raporcie dla organu prowadzącego.

4.

Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kujawsko – Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: kontrola w zakresie zachowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Ośrodku
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli: 29.09.2017r.
Dokumentacja i przebieg kontroli:
Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>